neděle 19. června 2011

Angela Davis, úryvky z přednášky


Existuje spousta problémů, kterým čelíme, výzvy, které vyžadují myslet feministicky, antihomofobne a antikapitalisticky. Dnešní téma se bude točit kolem nové hodnoty, feministické hodnoty. Tato hodnota musí být antirasistická a antikapitalistická. Dnes by mělo ženské hnutí zjistit jak vrátit tuhle hroznou vlnu reakcí, které nás všechny ohrožují. Jedná se o nebezpečné časy, velmi nebezpečné časy.

Přišla jsem z Kalifornie, jsem smutná. Kalifornie je stát, kde přistěhovalci z Mexika, jsou nazýváni jako imigranti pod útokem. Nicméně, nemyslím si, že ti co je takhle nazývají sami přistěhovalci nejsou. V Kalifornii jsou Mexičané krutě biti policií, jako třeba v incidentu z Riverside. Kalifornie přijala zákon o zákazu vzdělání a zdravotnické péče pro nelegální přistěhovalce.


Mladá nastupující generace aktivistů, má tendenci idealizovat 60. Léta. Musíme odmítnout, že radikalismus je pouze jev 60let. Často lidé, kteří se přestěhovali do aktivistických 60 let, mají tendenci reagovat takto ,, No, jen kdybychom se mohli zorganizovat jako tenkrát, to bylo něco jiného.´´

V tu dobu se začaly rozvíjet Latinské, černošské, asijské a americké komunity, objevilo se i ženské hnutí a všichni měli jednoduché představy o boji. Kdo je a kdo není nepřítel bylo jednoduché. Dalo by se říct, že jsme nakreslili čáru a kdo byl za ní byl nepřítel. Někdy byla linka rasová jindy pohlaví nebo třídy. Ale věděli jsme kdo je nepřítel, otom není pochyb!

Měli jsme spostu často užívaných výrazů, do našeho politického slovníku často spadali nové slova jako gender či homofobie.

Během Reagan-Bushovy éry jsme byli svědci konzervativního hnutí, to co se nám podařilo dát do pohybu boje, oni převrátili do svého zdravého snesitelného pohledu. Byli úspěšní do té míry, že spousta lidí si myslí že rasismus již neexistuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat