neděle 19. června 2011

Emma Goldman


„Svoboda k lidem nesestoupí, lidé se k ní musí sami povznést!“

Hrála klíčovou roli pro vývoj evropské a severoamerické anarchistické filozofie.

Narodila se v Ruském městečku Kovno (dnešní Litva) v roce 1869. V dětství si přečte knihu od Černyševského Co dělat? - hlavní hrdinka Vera, politicky angažovaná pracující dívka, se stane pro Emmu novým vzorem. V roce 1885(ve svých 16) emigrovala do New Yorku, kde začala jako dělnice v továrně, přidala se k místnímu hnutí bojující za zlepšení pracovních podmínek. Velkou stopou v jejím myšlení pro ni byla účast při událostech v Chicágu roku 1886 (1). Seznámila se se známým anarchistou Johann Most, který v ní objevil oddanost názorům a výmluvnost. Zorganizoval ji řečnické tour po Americe. Emma se zamilovala do ruského anarchisty Alexandra Berkmana(2), který se stal jejím celoživotním přítelem a soudruhem. Naplánovali spolu útok na Henry Caly Frick(3), Berkman Fricka postřelil, byl odsouzen na 22let vězení. Emma obviněna nebyla. Emma začala přispívat svými články do spousty periodik a také vydávala svůj časopis –Matka Země. Stále byla pro Ameriku nebezpečnou vražedkyní, policie se ji stále snažila uvěznit. Emma dost hlasitě bojovala za svobodu slova, za což byla i ve vězení(4). Byla spoluzakladatelka The Free Speech League. Velmi důležité pro ni bylo setkání s Benem Reitmanem (5), který se stal jejím milencem a organizátorem úspěšného přednáškového turné. Změnila své přednášky, které již nebyly jen o anarchistické teorii.Řešily se aktuální sociální a politické otázky - socialismus, plánované rodičovství, emancipaci žen, volnou lásku, svobodu slova. Jeden den o generální stávce, druhý den na téma homosexualita a ještě týž večer přednášela o významu moderního dramatu pro společnost. Jen v roce 1910 absolvovala 120 vystoupení, a to ve 37 městech 25 států, přičemž její názory slyšelo 25 000 lidí. Po její tour za svobodu slova byla deportována zpět do Ruska, kde byla hlavním kritikem bolševismu. Emma Goldmannová byla hlavně radikální feministka a průkopnice témat : volná láska, antikoncepce, emancipace žen, sexuální osvobození, rovnoprávné vztahy mezi mužem a ženou a právem na potrat. Při svém návratu do USA propašovala nějaké antikoncepční prostředky a její přednášky měli většinou jako téma sexuální osvětu. Za propagaci antikoncepce byla i se svým přítelem B. Reitmanem vězněna. Když začalo být Emmě jasné, že USA chce do války, začala do svého časopisu Matka Země psát své antimilitaristické postoje, časopis byl zakázán, ale i tak dále propagovala svou nechut k válce, podílela se na organizaci Liga proti odvodům. Emma byla opět odsouzena. Goldmanová s Berkmanem byli údajně nejnebezpečnější anarchisté v USA a tak byli deportováni do Sovětského svazu. Emma v Rusku bojovala s bolševickým systémem, byla jeho velkým odpůrcem. Svůj odpor k bolševismu popisuje v knize Mé vystřízlivění v Rusku. Do svých 67 let se potloukala v Londýně, USA a cestovala po Evropě. Ve svých 67 letech se rozhodla jet podpořit španělskou občanskou válku, propagovala ji ve Velké Británii. Byla nadšená z kolektivizace vesnic a měst. Po prohře anarchistů s fašisty odjela do Kanady. Zde pomáhá emigrantům a levicovým aktivistům.

14. května 1940 Emma Goldmanová umírá. Oficiálně byla pohřbena v chicágu

Článek převzaný z www.csaf.cz

(1)Kolem roku 1880 se v amerických továrnách pracovalo 14 hodin denně.Pracovali muži, ženy a i děti ve věku od 4 až do 6 let. Těžké tresty, krátké přestávky a často i zákaz vykonávat tělesné potřeby v pracovní době. Dělnické hnutí se začalo více radikalizovat.
1. Května 1886 dělníci uspořádali generální stávku, sta tisíce dělníkůa i spousta anarchistů. Jeden z anarchistů údajně hodil pumu do řad policie. K rozsáhlým střetům došlo až o dva dny později, tedy 3. května, kdy začla policie střílet do davu a zabila nekolik lidí. To vedlo
k výbuchu zlosti dělnické třídy a 4. května večer uspořádali shromáždění. Probíhalo klidně, jindy militantní anarchisté nabádali ostatní ke klidu a jen se řečnilo. Na závěr několik set policistů je začalo napadat.Výsledek byl: 6 mrtvých fízlů a 6 dělníků a později 8 anarchistů, kteří byli bez prokázání viny popraveni.

(1 (2)Pocházel z Ruského Vilniusu a do USA emigroval v roce 1888. Kvůli deportaci musel zpět do Ruska, kde se setkal s bolševickým systémem. Kvůli své nemoci spáchal ve Francii sebevraždu. Během svého života napsal několik knih, např.- ABC anarchokomunismu nebo Bolševický mýtus

(1) (3)Vyvolal krvavý střet dělníků

(1) (4) Nabádala hladové dělníky k demonstracím

(1) (5)Pocházel z Minesoty, narodil se v chudé ruské židovské přistěhovalecké čtvrti. Anarchista a lékař chudých, prováděl potraty, které v té době byly nezákoné, propagoval antikoncepci a svobodnou lásku. Nakonec byl lékařem pohlavních chorob.

Knihy od E. Goldmanové:

- Svoboda je duší každého pokroku

- Anarchismus a jiné eseje

- Prožití mého života

- Manželství a láska

- Red Emma speaks

- Láska, anarchie a Emma Goldman- Biography

Kdybych si měla vybrat jen jednu osobu s kterou bych se mohla setkat i po její smrti, byla by to právě E. Goldman, pro mě nejcíce inspirující člověk. Až do konce života byla oddaná svým ideálům otom jak by měl svět vypadat. Nepřestala věřit a bojovat, ani po vězeních a deportacích.


Žádné komentáře:

Okomentovat